آموزشی

چیجوری از اتفاق خطاهای پزشکی جلوگیری کنیم؟

  خطاای پزشکی به اشتباهات قابل پیشگیری در بخش ی مراقبت از سلامت گفته می شه. خطای پزشکی می تونه در بیمارستانا، درمانگاها، اتاقای عمل، مطب پزشکان، مراکز مخصوص مراقبت از بیماران، داروخونها و حتی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل